הספקים הם השותפים העסקיים שלנו.

Utravel פועלת ליצירת מערכות יחסים עסקיות לתועלת כל הצדדים ורואה בספקיה עמוד יסוד בפעילות העסקית. אנו מבצעים הערכה שוטפת ומפעילים בקרה על הפעילות עם הספקים ובוחנים את הפרמטרים המרכזיים לחוסנם של הספקים ואיכות השירות שלהם. לטובת ספקינו אנו מפעילים מערכות הפצה ומכירה משוכללות, הן בדמות סוכנויות המציעות ללקוחות את מוצרי הספק, והן באמצעות טכנולוגיות דיגיטאליות ומנועי מכירה. השותפות עם הספקים מאפשרת לנו להעניק לך את היכולת לשרת את לקוחותיך באופן מיטבי.