קבוצת Utravel הינה תאגיד עסקי הפועל בענף
התיירות ובמסגרתו פועלים מעל 200 סוכנויות נסיעות
בכל רחבי הארץ.

תיירות יוצאת הינה ליבת העיסוק של הסוכנויות המאוגדות ברשת, אך במקביל לכך ישנו פיתוח מואץ ועקבי של תחום תיירות הפנים, התיירות הנכנסת וכל שירותי ה-FIT בארץ ובעולם.

הסוכנויות החברות בקבוצה פועלות בשתי קטגוריות: האחת משרדים בעלי רישיון IATA המורשים למכור גם טיסות סדירות, והאחר, משרדי NON IATA המתמחים בעיקר במוצרי תיירות נופש. ל-Utravel מערך הסכמים נרחב ביותר עם מרבית ספקי התיירות המרכזיים והסיטונאים בארץ ובעולם, והדבר מאפשר לנו לספק ללקוחותינו את מגוון הצרכים והתועלות להם הם זקוקים.

החברה פועלת באמות מידה מקצועיות גבוהות ומקפידה על שקיפות עסקית מלאה ועל אתיקה בכל מישורי הפעולה המסחריים בהם היא פועלת.

Utravel וחברת הבת TCT פועלות להשגת יתרון תחרותי בר קיימא לסוכנויות החברות, וזאת באמצעות תמהיל רחב של מנופים עסקיים: טכנולוגיות חדשניות, בלעדיות בהסכמים, שיתופי פעולה גלובאליים, ליווי עסקי, ייעוץ ועוד מגוון רחב של שירותים.

Utravel הינה הרשת המובילה בישראל, הן בגודל ובפריסה והן ובעיקר, בשל המודל העסקי עליו היא מבוססת והאסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, המתמקדת בנושאים הבאים:

  • רווחיות - שיפור הרווחיות של המשרדים החברים באמצעות יצירת הסכמים מועדפים - יתרון כוח לגודל.
  • שיווק ומכירות - השתלבות במהלכים עסקיים הדורשים נפחי פעילות גבוהים.
  • מידע, מחקר וסקרים - הקמת תשתית מחשוב, תקשורת ומידע מתחום התיירות, המנתח מגמות בארץ ובעולם לתועלת סוכני הנסיעות במשרדים.
  • ראיה אסטרטגית - הרשת מקיימת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים תיירותיים וארגונים פיננסיים בארץ ובעולם.
  • מינוף עסקי - חדירה לתחומי מסחר חדשים ושימוש והטמעת טכנולוגיות מתקדמות.