המעבר לא יכול להיות קל יותר.

מרגע קבלתך כחבר בקבוצת Utravel, אנו ניידע מיד את כלל הספקים על חברותך בקבוצה, ובמקביל תקבל גישה מהירה למערכות טכנולוגיות.

צוות מטעם הרשת יגיע אליך לביצוע הדרכה והטמעה של המערכות, בכדי שתהליך קליטתך כחבר ברשת יתבצע באופן יעיל, אפקטיבי וידידותי.


התהליך הוא פשוט:


הצטרף ל-Utravel
ומיד תחוש את השינוי
בעסק שלך!